NASSAT Хиймэл дагуулын интернет | ANATEL лицензБразилын Анателе - Агенсия Накион де Телломпиксио

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) нь Бразилд харилцаа холбооны зохицуулалт хийдэг төрийн байгууллага юм. Тус улсад харилцаа холбооны хөгжлийг хөхиүлэн дэмжихийн тулд бүтээгдсэн, агентлаг нь бие даасан, бие даасан, санхүүгийн хувьд бие даасан байдлаар ажилладаг. Үүний хүрээнд харилцаа холбоо, лицензийн зохицуулалт, радио давтамжийн спектрийг удирдах, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг үндэсний бодлогын хэрэгжилтийг багтаана.