Интернэт сансрын. Техникийн дэмжлэг ба шийдэлДЭМЖЛЭГ, ТЕХНИКИЙН БУУРУУЛАХ

Сансрын Интернэт Техникийн дэмжлэг

Үүний нэгэн адил, бүх NASSAT харилцагч 24 X 7 X 365 рүү хандах эрхтэй. Манай вэбсайтаас утсаар болон виртуал портал сайтын аль алинд нь хүрч болно

Европ - Бразил - Латин Америк - Төв Америк - Африк